CM / Samantha Thavasa

Date : 2012/8

008

Samantha Thavasa CM サマンサミューズオールスターズ DAISUKI篇